Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้7
เมื่อวานนี้6
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้354
รวมทั้งหมด42301

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

18/08/2560, 15:48isanadmin
democracy-and-local-government        เทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต...
17/08/2560, 15:37isanadmin
increase-performance       เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม...
01/08/2560, 14:49isanadmin
water-hyacinth      นางเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ดร.สุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการกำจัดผักตบชวา...
07/06/2560, 15:59isanadmin
the-recruitment-of-foreign-teachers         เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อทำการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1,2 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด...
13/03/2560, 14:19isanadmin
elderly-people      เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายกสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา ได้จัด "โครงการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2560" ในงานได้ตรวจสุขภาพด้านสายตา และวัดความดัน ให้กับผู้สูงอายุ   ...
01/03/2560, 14:07isanadmin
study-visit      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข สมวัย ไปศึกษาดูงานที่ไร่สตรอว์เบอร์รี่บุรีรัมย์ ดร.นิพนธ์   ...
26/12/2559, 14:44isanadmin
2016-12-26-07-44-10      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำประชาชนตำบลอิสาณ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในบรมมหาราชวัง   ...
02/12/2559, 14:54isanadmin
aerobic-dance       ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นำข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น....
22/11/2559, 13:52isanadmin
loyalty      ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช โดยประกอบกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา...
18/11/2559, 10:28isanadmin
2016-11-18-03-28-59        นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา จัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา เสริมสร้างความสามัคคีและจิตสาธารณะ...
26/10/2559, 09:20isanadmin
mourn         เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดพิธีลงนามเพื่อถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์...
21/10/2559, 14:34isanadmin
king           วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทธา  นายกเทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชาการและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุเสารีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดย...
20/10/2559, 09:55isanadmin
king-s      วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   ...
20/10/2559, 09:29isanadmin
bangkok-bank      วันที่19 ตุลาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขาบุรีรัมย์ มอบเสื้อสีดำให้กับผู้ยากไร้ในเขตตำบลอิสาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวัดหนองโพรง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2   ...
19/10/2559, 09:18isanadmin
king-s-funeral      คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ พระอุโบสถ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    ...
03/10/2559, 15:51isanadmin
safety-training      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพรงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ และนักเรียนโรงเรียนประกาศคุณธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ ...
29/09/2559, 15:38isanadmin
2016-09-29-08-38-09     บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ให้กับพนักงานภายในห้างบิ๊กซีฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ...
17/08/2559, 09:47isanadmin
2016-08-17-02-47-03      วันที่ 15ส.ค.59  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำห้วยจระเข้มาก ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเดินทางมาเปิดโครงการบุรีรัมย์เมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษพิชิตผักตบชวา...
07/07/2559, 21:01isanadmin
employee   ด้วยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดการรับสมัครดังนี้     ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร      ๑.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร          ๑.๑...
14/06/2559, 15:12isanadmin
2016-06-14-08-12-48    วันที่ 13 มิถุนายน 59 เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับ กศน. จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล   เพื่อเปิดสอนให้ประชาชนในท้องถิ่น...
13/06/2559, 16:31isanadmin
2016-06-13-09-31-53      เทศบาลตำบลอิสาณและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีความหลากหลาย...
07/06/2559, 16:03isanadmin
59   วันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ปี 59 และโรงเรียนสร้างสุข สมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงาน สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสร้างสุข สมวัยก็ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ...
27/05/2559, 09:29isanadmin
2016-05-27-02-29-497 สิงหาคม 2559 - ออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ...
18/03/2559, 10:15isanadmin
2016-03-18-03-15-02          คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ โดย นายวัฒนา เชาวสภู อนุกรรมการ การเคหะแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายนํ้าแก่ชุมชนวัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา...
14/03/2559, 10:15isanadmin
activities                  เทศบาลตำลบอิสาณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 14 (62 เทศบาล สานพลัง กระสังเกมส์) ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ....
19/02/2559, 11:39isanadmin
2016-02-19-04-39-47นายถาวร  พานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
11/02/2559, 10:55isanadmin
infographicsรายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
05/11/2558, 13:33isanadmin
2015-11-05-06-33-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๘-๐๐๑  ...
05/11/2558, 13:28isanadmin
2015-11-05-06-28-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ สังกัด กองคลัง ...
04/09/2558, 14:47isanadmin
comment   ด้วยบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทบุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...
18/08/2558, 09:18isanadmin
bike-for-mom   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันนี้ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ...
29/07/2558, 11:32isanadmin
2015-07-29-04-32-28ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๘) ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารการคลัง ๘)    ...
29/07/2558, 11:20isanadmin
2015-07-29-04-20-43ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก๑.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร๒.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖) จำนวน ๑ อัตรา...
03/07/2558, 16:17isanadmin
16    2 ก.ค. 2558 นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณและ นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลตำบลอิสาณ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์...
26/06/2558, 10:50isanadmin
2558     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดบ้านหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม  ...
16/06/2558, 09:51isanadmin
88ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคา ๒๕๕๘...


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนการดำเนินเงิน ประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตุของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘เรื่อง ประกาศเมื่อ
 20 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง(งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 2 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ1 19 เมษายน 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายทางโคกวัด-คอกสัตว์ ถึงทางเข้าโรงโม่หินศิลาชัย 11 เมษายน 2560
 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ แบบเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  10 เมษายน 2560
7 เมษายน 2560
14 มีนาคม 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวนโครงการ 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(อาคารต่างๆ)
 19 มกราคม 2560
 19 มกราคม 2560

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

คู่มือประชาชน

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยวเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

 


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.