Company Logo
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้6
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้62
เดือนนี้902
รวมทั้งหมด17650

Kubik-Rubik Joomla! Extensions


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2557
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556
รายงานการเงินการคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2559)

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2556

รายงานการเงินการคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2555
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2555
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2555
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2554-2556)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555เรื่อง ประกาศเมื่อ
26 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
13 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และที่จอดรถ บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ตุลาคม 2557
สอบราคาจ้างก่องสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัด(บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1) 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่10 บ้านหัวลิง(ซอยในหมู่บ้าน) 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด(ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลติคอนกรีต (Asphatic Concret) หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด - หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 12 กุมภาพันธ์ 2557?
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลล์ 6 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 มกราคม 2557

 

นายกเทศมนตรี

ทดสอบ

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ


ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.