Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้20
เมื่อวานนี้38
สัปดาห์นี้168
เดือนนี้459
รวมทั้งหมด46814

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

14/04/2561, 15:51isanadmin
buriram-songkran-carnival-2018        ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด ขบวนคาร์นิวัล ในงาน BURIRAM SONGKRAN CARNIVAL ประจำปี 2561 และเทศบาลตำบลอิสาณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดในตีมอารยธรรมปราสาท2ยุค จากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณนำโดยนายสุพจน์...
14/04/2561, 15:23isanadmin
songkran-2018        วันที่ 13เมษายน 2561 เวลา 08.45 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ  ตอนรับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...
05/04/2561, 09:50isanadmin
kindergarten         วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิพุทธา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และคณะ พร้อมนายวีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 และห้องสมุด บ้านรักการอ่าน...
19/02/2561, 09:07isanadmin
zero-waste        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายก สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานและประชาชน ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2560  ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ...
11/02/2561, 10:14isanadmin
buriram-marathon      เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนตำบลอิสาณ เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักวิ่งในการแข่ง "บุรีรัมย์มาราธอน 2018"  ...
10/02/2561, 12:33isanadmin
buriram-marathon-2018          10 ก.พ. 2561 เวลา 08.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน (BURIRAM MARATHON 2018) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.พ. 2561 จากบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)...
09/02/2561, 10:16isanadmin
isan-save-the-world        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมือง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน...
31/01/2561, 16:14isanadmin
e-laas        เทศบาลตำบลอิสาณรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร           การชําระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร เป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่...
29/01/2561, 10:54isanadmin
sport61      วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอิสาณ นำคณะนักกีฬา พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมกีฬาสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ "ลำปลายมาศเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน...
25/01/2561, 13:55isanadmin
visit-1           วันที่ 22 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านหนองโพรง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดการขยะภายในครัวเรือน ในชุมชน  ...
18/08/2560, 15:48isanadmin
democracy-and-local-government        เทศบาลตำบลอิสาณได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต...
17/08/2560, 15:37isanadmin
increase-performance       เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม...
01/08/2560, 14:49isanadmin
water-hyacinth      นางเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ดร.สุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการกำจัดผักตบชวา...
07/06/2560, 15:59isanadmin
the-recruitment-of-foreign-teachers         เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อทำการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1,2 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด...
13/03/2560, 14:19isanadmin
elderly-people      เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายกสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา ได้จัด "โครงการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2560" ในงานได้ตรวจสุขภาพด้านสายตา และวัดความดัน ให้กับผู้สูงอายุ   ...
01/03/2560, 14:07isanadmin
study-visit      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข สมวัย ไปศึกษาดูงานที่ไร่สตรอว์เบอร์รี่บุรีรัมย์ ดร.นิพนธ์   ...
26/12/2559, 14:44isanadmin
2016-12-26-07-44-10      เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำประชาชนตำบลอิสาณ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในบรมมหาราชวัง   ...
02/12/2559, 14:54isanadmin
aerobic-dance       ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นำข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น....
22/11/2559, 13:52isanadmin
loyalty      ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลอิสาณ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช โดยประกอบกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา...
18/11/2559, 10:28isanadmin
2016-11-18-03-28-59        นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา จัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา เสริมสร้างความสามัคคีและจิตสาธารณะ...
26/10/2559, 09:20isanadmin
mourn         เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดพิธีลงนามเพื่อถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์...
21/10/2559, 14:34isanadmin
king           วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทธา  นายกเทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชาการและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุเสารีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดย...
20/10/2559, 09:55isanadmin
king-s      วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   ...
20/10/2559, 09:29isanadmin
bangkok-bank      วันที่19 ตุลาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขาบุรีรัมย์ มอบเสื้อสีดำให้กับผู้ยากไร้ในเขตตำบลอิสาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวัดหนองโพรง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2   ...
19/10/2559, 09:18isanadmin
king-s-funeral      คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสาณ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ พระอุโบสถ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    ...
03/10/2559, 15:51isanadmin
safety-training      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพรงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการอบรมความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ และนักเรียนโรงเรียนประกาศคุณธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ ...
29/09/2559, 15:38isanadmin
2016-09-29-08-38-09     บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ให้กับพนักงานภายในห้างบิ๊กซีฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณ...
17/08/2559, 09:47isanadmin
2016-08-17-02-47-03      วันที่ 15ส.ค.59  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำห้วยจระเข้มาก ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเดินทางมาเปิดโครงการบุรีรัมย์เมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษพิชิตผักตบชวา...
07/07/2559, 21:01isanadmin
employee   ด้วยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดการรับสมัครดังนี้     ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร      ๑.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร          ๑.๑...
14/06/2559, 15:12isanadmin
2016-06-14-08-12-48    วันที่ 13 มิถุนายน 59 เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับ กศน. จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล   เพื่อเปิดสอนให้ประชาชนในท้องถิ่น...
13/06/2559, 16:31isanadmin
2016-06-13-09-31-53      เทศบาลตำบลอิสาณและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีความหลากหลาย...
07/06/2559, 16:03isanadmin
59   วันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ปี 59 และโรงเรียนสร้างสุข สมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงาน สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสร้างสุข สมวัยก็ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ...
27/05/2559, 09:29isanadmin
2016-05-27-02-29-497 สิงหาคม 2559 - ออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ...
18/03/2559, 10:15isanadmin
2016-03-18-03-15-02          คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ โดย นายวัฒนา เชาวสภู อนุกรรมการ การเคหะแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายนํ้าแก่ชุมชนวัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา...
14/03/2559, 10:15isanadmin
activities                  เทศบาลตำลบอิสาณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 14 (62 เทศบาล สานพลัง กระสังเกมส์) ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ....
19/02/2559, 11:39isanadmin
2016-02-19-04-39-47นายถาวร  พานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
11/02/2559, 10:55isanadmin
infographicsรายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
05/11/2558, 13:33isanadmin
2015-11-05-06-33-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๘-๐๐๑  ...
05/11/2558, 13:28isanadmin
2015-11-05-06-28-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ สังกัด กองคลัง ...


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561เพิ่มเติม
ร่างประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ความจุไม่น้อยกว่า 7000 ลิตร
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 8000 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตหนา 0.125 เมตร ด้วยการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ก่อนหน้ากรุณาคลิกเรื่อง ประกาศเมื่อ
15 มีนาคา 2561
 22 กุมภาพันธ์ 2561
 7 พฤศจิกายน 2560
 20 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง(งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 2 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ1 19 เมษายน 2560
ก่อนหน้ากรุณาคลิก 

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

คู่มือประชาชน

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยวเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

 


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.