ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,และพนักงาน เทศบาลตำบลอิสา