Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้3
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้17
เดือนนี้3
รวมทั้งหมด20543

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Written on 05/11/2558, 06:33 by isanadmin
2015-11-05-06-33-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๘-๐๐๑   รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Written on 05/11/2558, 06:28 by isanadmin
2015-11-05-06-28-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ สังกัด กองคลัง  รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Written on 04/09/2558, 07:47 by isanadmin
2015-09-04-07-47-57   ด้วยบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทบุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้นเทศบาลตำบลอิสาณซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และบริษัท บุรีรัมย์ศิลาชัยกำจัดขยะ จำกัด โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล และการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านต่างๆ และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในท้องที่ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
Written on 18/08/2558, 02:18 by isanadmin
bike-for-mom   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันนี้ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ได้ให้บริการนํ้าดื่มแก่ประชาชนที่ร่วมในขบวนปั่นเพื่อแม่  
Written on 29/07/2558, 04:32 by isanadmin
2015-07-29-04-32-28ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๘) ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารการคลัง ๘)     รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศใช้แผนการดำเนินเงิน ประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตุของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2557
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกวดราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลอิสาณ2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 245 วัน) 12 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลอิสาณ1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 245 วัน) 12 ตุลาคม 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 21 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ2 11 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ  3 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก จำนวน 11 รายการ  3 กันยายน 2558
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเทศบาลตำบลอิสาณ  3 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์จำนวน 20 เครื่อง 24 สิงหาคม 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์เด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอิสาณ2)หมู่ที่ 3 บ้านโคกหัวช้าง 22 กรกฎาคม 2558 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้่างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อาคารและสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ2) หมู่ที่ 3 บ้านโคกหัวช้าง

22 กรกฎาคม 2558

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน

5 กรกฎาคม 2558

นายกเทศมนตรี

ทดสอบ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.