Company Logo
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้3
เมื่อวานนี้4
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้7
รวมทั้งหมด17992

Kubik-Rubik Joomla! Extensions


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2557
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เรื่อง ประกาศเมื่อ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายหมู่บ้าน หมู่10 บ้านหัวลิง จำนวน 2 ชุมชน

25 พฤษภาคม 2558
25 พฤษภาคม 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านหัวลิงจำนวน 2 ชุมชน
13 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และที่จอดรถ บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ตุลาคม 2557

นายกเทศมนตรี

ทดสอบ

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ


ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.