Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

      นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้กักตัว ที่ศูนย์กักตัววัดบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ดูแลประชาชนที่เข้ากักตัวที่ศูนย์กักตัวบ้านหนองโพรง
ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับPowered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.