Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณขอขอบคุณ ครอบครัวลีลาทนาพร ม. ๑๘ ได้ที่สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน ๕ แพ็ค พร้อมข้าวกล่องจำนวน ๒๐ กล่อง ขนม ๑ ถุงใหญ่ และชาวบ้านหมู่ที่ ๖ สนับสนุน M๑๕๐ จำนวน ๑ แพ็ค ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดบ้านหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.