Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลอิสาณ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการสำรวจการฉีดวัคซีนของประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อวางแผนการให้วัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ
 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.