Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 22 ก.ค. 64 ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์ เยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ให้แก่ศูนย์สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ณ วัดบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านหนองโพรง และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.