Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มากำกับดูแลการทำความสะอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 2 ของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และ หจก.ไอคิววัสดุ ภายในจะมีบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อรองรับชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้วไม่มีสถานที่รักษา จะเปิดภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยมีนายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,นายสมนึก ไม้งาม กำนันตำบลกระสัง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ,อสม.ตำบลอิสาณ ,เทศบาลเมืองชุมเห็ด, เทศบาลตำบลบ้านบัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ,องค์บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ,ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงการทางหลวงบุรีรัมย์ ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ,มณฑลทหารบกที่ สองหก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ,Makro ,Big-c , Home Pro ,Robinson ,โรงแรมx2 vibe และอีกหลายภาคส่วน รวมกันทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้มาร่วมการกำกับดูแลการทำความสะอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.