Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 5 ของการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์จะขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และ หจก.ไอคิววัสดุ ภายในจะมีบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อรองรับชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้วไม่มีสถานที่รักษา จะเปิดภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยมีองค์บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ,ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ,อสม.ตำบลอิสาณ ,ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองชุมเห็ด, เทศบาลตำบลบ้านบัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อสม.ตำบลกระสัง ,วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ,โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ , ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงการทางหลวงบุรีรัมย์ ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ,มณฑลทหารบกที่ สองหก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ,ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ,Makro ,Big-c , Home Pro ,Robinson ,โรงแรมx2 vibe ,สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายส่วนร่วมกันทำกิจกรรม
ในวันนี้ บจก.สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้มอบหน้ากากอนามัย 400 กล่องและชุด CPE 300 ชุด แก่โรงพยาบาลสนาม โดยนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ
 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.