Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ บริษัทในเครือธาดากรุ๊ป ที่ได้สนับสนุน อาหารให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว โดยมีนายอุดม ขำชาลี รองนายกฯเป็นผู้รับมอบ ณ สถานกักกันตัววัดหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.