Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณนำรถบรรทุกน้ำออกทำความBig Cleaning day ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ และใช้น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อฉีดพ่น เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความอุ่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และที่จะมาใช้บริการที่ห้าง

 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.