Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันลงพื้นที่ในเขตชุมชนตำบลอิสาณ ,สถานที่กักกันตัววัดหนองโพรง และร้านค้าต่าง ๆ บันทึกภาพการเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ และ นายภูมิวัฒน์​ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมลงพื้นที่ชี้แจง ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบลอิสาณ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์(ฉบับที่ 8 ) ประกาศให้สถานที่ราชการแบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 2 ส่วน สำหรับผู้ได้รับวัคซีน และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งเทศบาลตำบลอิสาณได้จัดแบ่งพื้นที่ตามประกาศฯเรียบร้อยแล้ว
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ในจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งจัดพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ได้การฉีดวัคซีนแล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขานรับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัด มีผล 10 ก.ย. 64 นี้
 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.