Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว ลงบ่อเก็บน้ำบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายไปในปีที่ผ่านมา ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเร็วยิ่งขึ้น
 

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.