Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
   โดยปีนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการตรวจคัดกรอง หรือฉีดวัคซีน astrazeneca อย่างน้อย 1 เข็มไม่ต่ำกว่า 14 วัน และวัคซีนชนิดอื่น จำนวน 2 เข็ม หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 8 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทท่องเที่ยว/ ประเภทรุ่นชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป / รุ่นชายอายุ 40 ถึง 49 ปี /รุ่นชายอายุ 30 ถึง 39 ปี รุ่นชายโอเพ่น /รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 39 ปี/ รุ่นหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป และรุ่นหญิงอายุโอเพ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 487 คน
    สำหรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา “SPORTS CITY" ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็น เมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการพัฒนาความเป็นเมืองกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.