Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
   โดยปีนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการตรวจคัดกรอง หรือฉีดวัคซีน astrazeneca อย่างน้อย 1 เข็มไม่ต่ำกว่า 14 วัน และวัคซีนชนิดอื่น จำนวน 2 เข็ม หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 8 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทท่องเที่ยว/ ประเภทรุ่นชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป / รุ่นชายอายุ 40 ถึง 49 ปี /รุ่นชายอายุ 30 ถึง 39 ปี รุ่นชายโอเพ่น /รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 39 ปี/ รุ่นหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป และรุ่นหญิงอายุโอเพ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 487 คน
    สำหรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา “SPORTS CITY" ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็น เมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการพัฒนาความเป็นเมืองกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.