Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  

      วันที่ 19 ต.ค.64 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุม แผนปฎิบัติการฉุกเฉินป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ,ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ,แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ,ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ,มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ ,นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดในบริเวณหมู่บ้านรุ่งโรจน์ธานีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและวางแผนการป้องกันในอนาคตต่อไป 
 
   
  

 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.