Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สั่งการให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและคณะครู เข้านำเสนอสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีสี 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ต่อไป
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.