Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้37
เมื่อวานนี้64
สัปดาห์นี้508
เดือนนี้2019
รวมทั้งหมด91187

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Social Network

21/10/2564, 15:21isanadmin
2021-10-21-08-21-10         ด้วยสถานการณ์น้ำท่วม ในหมู่บ้านรุ่งโรจน์ธานี หมู่ ๑๐ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิกฤตน้ำท่วมสูงในระดับที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางเทศบาลตำบลอิสาณได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์...
21/10/2564, 14:41isanadmin
big-cleaning-day      วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรม Big Cleaning Day  โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ จิตอาสา หน่วยงานชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์...
20/10/2564, 11:02isanadmin
2021-10-20-04-02-18         วันที่ 19 ต.ค.64 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุม แผนปฎิบัติการฉุกเฉินป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ,ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ,แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ,ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...
04/10/2564, 15:32okim
isan-4-10-64วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประธานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ของ นางสมปอง ซารัมย์ และ นางวรรณพร ผลเกิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์On September 29th, 2021, Mr....
04/10/2564, 15:29okim
isan-29-9-64   วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประธานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ของ นางสมปอง ซารัมย์ และ นางวรรณพร ผลเกิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  On September 29th, 2021,...
04/10/2564, 15:25okim
isan-28-9-64   วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนตลาดปลอดโฟม ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรับมอบจากนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์...
04/10/2564, 15:21okim
isan-27-9-64    วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นายธัชกร หัตถาธยากูล...
04/10/2564, 15:08okim
isan-25-9-64     วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสวนครัว...
04/10/2564, 14:08okim
iasn-21-9-64    วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ,คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณOn September 21th, 2021, Mr....
04/10/2564, 14:02okim
isan-21-9-64วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ,คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองสวัสดิการสังคม ,กองสวัสดิ์การสังคม พร้อมด้วย นายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19...
04/10/2564, 13:57okim
isan-20-9-64วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ”จับตาสถานการณ์” ทางช่อง ไทยพีบีเอส เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีโต๊ะนั่งคอย การแบ่งพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน...
18/09/2564, 10:19okim
isan-17-6-64-1     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมาย นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)...
18/09/2564, 10:11okim
isan-9-64  วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing) การพัฒนาและสร้างการรับรู้ทักษะด้านดิจิทัลในระดับชุมชน เป็นโครงการที่คัดเลือกผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลอิสาณ...
18/09/2564, 10:03okim
isan-16-9-64-1วันที่ 16 กันยายน 2564 ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมนำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ จึงมอบหมายให้ คณะผู้บริหาร...
18/09/2564, 09:57okim
isan-15-9-64     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอิสาณ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา 2 สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
18/09/2564, 09:49okim
isan-16-9-64  วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว ลงบ่อเก็บน้ำบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี...
14/09/2564, 15:47okim
isan-10-9-64-2วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในที่ประชุม...
14/09/2564, 15:34okim
isan-10-9-64-1วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มีความห่วงใยประชาชนในเขตตำบลอิสาณ จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ปี 64 โดยลงพื้นทีตำบลอิสาณให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองในช่วงโควิด 19 การสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ...
14/09/2564, 15:30okim
isan-10-9-64   วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอิสาณ และกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ลงพื้นที่ให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2564 และให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิค-19...
14/09/2564, 15:11okim
isan-9-9-64-1         วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมาย คณะผู้บริหารเทศบาล ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกทั้ง สวอป (Swab) และ ทางน้ำลาย( Antigen Test Kit) ให้แก่พนักงานบริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัดทั้งนี้...
14/09/2564, 15:07okim
isan-9-9-64    วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอิสาณ อำนวยความสะดวก พาหญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ตามรายชื่อผลการสำรวจ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของหญิงตั้งครรภ์...
14/09/2564, 15:03okim
isan-8-9-64-1วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันลงพื้นที่ในเขตชุมชนตำบลอิสาณ ,สถานที่กักกันตัววัดหนองโพรง และร้านค้าต่าง ๆ บันทึกภาพการเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
14/09/2564, 14:57okim
isan-8-9-64    วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของพ่อค้า แม่ค้า ที่ค้าขายสินค้า อาหาร ภายในตลาดนัดคลองถมหนองแปบ พร้อมกันนี้ ได้ตรวจมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19...
14/09/2564, 14:53okim
isan-7-9-64-2  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ...
14/09/2564, 14:44okim
isan-7-9-64-1    วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอิสาณ นำรถบรรทุกน้ำออกทำความ Big Cleaning day ห้างซุ่ยเฮงเส็ง และใช้น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อฉีดพ่น เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค...
14/09/2564, 14:30okim
isan-7-9-64วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของพ่อค้า แม่ค้า ที่ค้าขายสินค้า อาหาร ภายในตลาดนัดคลองถมไทยประกันชีวิต พร้อมกันนี้ ได้ตรวจมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19...
14/09/2564, 14:23okim
isan-6-9-64วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย เทศบาลตำบลอิสาณ ตัดต้นไม้ตามคำร้องเรียน ผ่านเพจ เฟสบุ๊ค เรื่องต้นไม้ปกคลุม บริเวณถนนหมู่บ้านสงวนวงค์ หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
14/09/2564, 14:15okim
isan-4-9-64    เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา***การก่อสร้างใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันบำรุงรักษาIsan Sub-district Municipality By...
14/09/2564, 14:10okim
isan-3-9-64  เทศบาลตำบลอิสาน โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้กองช่างเทศบาล ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ ตำบลอิสาณทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางเวลากลางคืนIsan Sub-district Municipality by Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan...
14/09/2564, 13:42okim
isan2-9-64วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วย นายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
14/09/2564, 11:36okim
isan-26-8-64  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มีความเป็นห่วงปัญหาโควิด 19 ในแม่และเด็ก จึงมอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19...
14/09/2564, 11:22okim
isan-25-8-64วันที่ 25 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา 1 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม Focus group ในโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยมิติทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา เมืองบุรีรัมย์ ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง...
14/09/2564, 11:00okim
isan-24-8-64ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอิสาณ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์Health Security Fund Management Committee Meeting of Isan Sub-district Municipality No. 3/2521 on August 24th, 2021 at the meeting room of Isan...
21/08/2564, 13:33isanadmin
isan-to-day3
21/08/2564, 13:32isanadmin
isan-to-day2
21/08/2564, 13:31isanadmin
isan-to-day
13/08/2564, 13:57okim
isan-11-8-64-1    วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประธานการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสถานที่กักกัน ( Local Quarantine ) เทศบาลตำบลอิสาณ มอบหมายภารกิจการเตรียมการและปฎิบัติมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สถานที่กักกัน ( Local Quarantine ) เทศบาลตำบลอิสาณ วัดหนองโพรง...
13/08/2564, 13:52okim
isan-10-8-64-1 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมนางรัชนี บุราณสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง และคณะ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE ชุมชนปลอดขยะกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ บ้านโคกหัวช้าง เทศบาลตำบลอิสาณ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ...
13/08/2564, 13:47okim
isan-11-8-64วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจความเรียบร้อยศูนย์กักกันโควิดตำบลอิสาณ (Local Quarantine) ณ วัดหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง...
13/08/2564, 13:35okim
isan-9-8-64วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณนำรถบรรทุกน้ำออกทำความBig Cleaning day ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์...
13/08/2564, 13:21okim
isan-6-8-64วันที่ 6 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณสมัยวิสามัญสมัยที่๓ ครั้งที่ ๑    
05/08/2564, 11:09okim
isan4-8-64-1    วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอิสาณเป็นวิทยากรให้กับ หน่วย ร.23 พัน.4 ในเรื่องเทคนิคการช่วยเหลือดับเพลิงด้วยถังเคมี และการใช้อุปกรณ์ของรถดับเพลิง ฝึก ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23...
05/08/2564, 11:05okim
isan-4-8-64    วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณได้มอบหมาย นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะสภาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ อ.เมือง...
05/08/2564, 10:57okim
isan-3-8-64-1-2    วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนจรีตำบลอิสาณ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 35/2564 โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในหลายอีกหลายภาคส่วน ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
04/08/2564, 15:51okim
isan-3-8-64-1วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับมอบนํ้าดื่ม จำนวน 170 แพ็ค จากคริสตจักรบุรีรัมย์ เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลอิสาณนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19...
04/08/2564, 15:30okim
isan-3-8-64   วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ บริษัทในเครือธาดากรุ๊ป ที่ได้สนับสนุน อาหารให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว โดยมีนายอุดม ขำชาลี รองนายกฯเป็นผู้รับมอบ ณ สถานกักกันตัววัดหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
04/08/2564, 15:26okim
isan-2-8-64    วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับมอบบริจากสิ่งของอุปโภคบริโภค จากกลุ่ม สิงห์ทองบุรีรัมย์ โดย อ. รณชัย ศิริมนทกาน ,นายสมพงษ์ บุญปก ,นายสุรพล ทองทิพย์เนตร เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลอิสาณนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19...
31/07/2564, 16:40okim
isan31-7-64    วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 6 ของการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์จะขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง...
31/07/2564, 16:35okim
isan-30-7-64วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 6 ของการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์จะขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย...
31/07/2564, 16:25okim
isan-29-7-64-1   วันที่ 29 ก.ค. 64 ผู้บริหารฯ ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ...
31/07/2564, 16:21okim
isan29-7-64วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 5 ของการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์จะขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย...
31/07/2564, 16:17okim
isan28-7-64-1-2วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 5 ของการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์จะขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย...
31/07/2564, 16:12okim
isan-28-7-64-1-2    วันที่ 28 ก.ค. 64 เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ นางนันทพร ทรงวิชา ประธานชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ บริจาค ชุด PPE 20 ชุด,ถุงมือ 1 กล่อง,หมวกตัวหนอน 1 ห่อ,หน้ากาก 4 กล่อง     และในวันที่ 27 ก.ค. 64 บริษัทไฮเทค ลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท เอ็มจีไฮเทคบุรีรัมย์ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์...
31/07/2564, 16:08okim
isan-28-7-64-1เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
31/07/2564, 16:05okim
isan-27-7-64   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาร่วมกำกับดูแลการทำความสะอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 4 ของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และ...
31/07/2564, 15:44okim
isan-26-7-64-1วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มากำกับดูแลการทำความสะอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 3 ของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และ หจก.ไอคิววัสดุ...
31/07/2564, 15:41okim
isan-26-7-2564วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ น.ส.นิติชิดา ชินพิมาย,นายวัชรินทร์ ชินพิมาย ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่ม,ทิชชู่,นมUHT,ขนมยูโร ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 15:11okim
isan-26-7-64วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ น.ส.นิติชิดา ชินพิมาย,นายวัชรินทร์ ชินพิมาย ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่ม,ทิชชู่,นมUHT,ขนมยูโร ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 15:02okim
isan-25-7-64    วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มากำกับดูแลการทำความสะอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 2 ของการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาด 2,000เตียง และที่พักคอยขนาด 500 เตียง สนับสนุนสถานที่โดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และ หจก.ไอคิววัสดุ...
31/07/2564, 14:56okim
isan-24-7-64    วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มากำกับดูแลการทำความสำอาด ไอคิวเฮาส์วัสดุก่อสร้าง สาขาบุรีรัมย์ เพื่อใช้โรงพยาบาลสนาม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,นายสมนึก ไม้งาม กำนันตำบลกระสัง ข้าราชการ...
31/07/2564, 14:50okim
isan-24-7-64-1    วันที่ 23 ก.ค. 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการพัฒนาทักษะ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา...
31/07/2564, 14:43okim
isan-23-7-64     วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ขอขอบคุณ บริษัทไฮเทค กรุ๊ป ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่มและอาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 14:38okim
isan-22-7-64-2     วันที่ 22 ก.ค. 64 ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์ เยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ให้แก่ศูนย์สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ณ วัดบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
31/07/2564, 14:31okim
isan-22-7-64   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณขอขอบคุณ ร้านขนมบ้านคุณย่า สาขาบุรีรัมย์ ที่ได้สนับสนุนขนม ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัวบ้านหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 14:22okim
isan-21-7-64     วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณขอขอบคุณ คุณแพรทอง กล่อมดี (ร้านคุณไพ แหนมเนือง)ที่ได้สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน ๓๘ แพ็ค ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดบ้านหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 14:19okim
isan20-7-64-1     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลอิสาณ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการสำรวจการฉีดวัคซีนของประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล...
31/07/2564, 14:14okim
isan-20-7-64   วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เสาเกลียว ผจก.ธกส.บุรีรัมย์ นายสุเทพ พันธุระ ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์...
31/07/2564, 14:01okim
isan-19-7-64   วันที่ 19 ก.ค. 64 เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ, รพ.สต.ตำบลอิสาณ และ อสม. เดินหน้าตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสด้วยการสวอป เพื่อคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
31/07/2564, 13:56okim
isan18-7-64   วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณขอขอบคุณ ครอบครัวลีลาทนาพร ม. ๑๘ ได้ที่สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน ๕ แพ็ค พร้อมข้าวกล่องจำนวน ๒๐ กล่อง ขนม ๑ ถุงใหญ่ และชาวบ้านหมู่ที่ ๖ สนับสนุน M๑๕๐ จำนวน ๑ แพ็ค ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัว ณ สถานกักกันตัววัดบ้านหนองโพรง LQ (Local Quarantine) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
31/07/2564, 13:49okim
isan17-7-64    วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรานายกเทศมนตรีตำบลอิสาณได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำสาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาวัดบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง...
31/07/2564, 13:38okim
isan-16-7-64      นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้กักตัว ที่ศูนย์กักตัววัดบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน...
31/07/2564, 13:31okim
isan15-7-64วันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๔ สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน ๕๐ แพ็ค เพื่อให้บริการประชาชนที่มากักกันตัวและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จากร้านไก่ย่างรัชชา โดยนายธนกร พะยังเฆ...
13/07/2564, 09:33okim
isan-9-7-64วันที่ 9 ก.ค. 64 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ  
13/07/2564, 09:24okim
isan-7-7-64   วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้รับมอบน้ำดื่มจาก อบจ.บุรีรัมย์ โดย สจ.แพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่ม เพื่อนำมาใช้แก่ผู้ใช้บริการในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลอิสาณ On July 7, 2021, Mr. Suphoj...
08/07/2564, 14:00okim
isan-6-7-64-1วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยกำนันอำนาจ เพชรเลิศ กำนันตำบลอิสาณ ,นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดประจำตำบลอิสาณ ได้เข้าตรวจเยียม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและมอบแนวทางปฎิบัติงานในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เทศบาลตำบลอิสาณ ณ วัดหนองโพรง ต.อิสาณ...
08/07/2564, 13:47okim
isan-6-7-64  วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ On...
08/07/2564, 13:42okim
isan-4-7-64-1  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine ตำบลอิสาณ ณ วัดหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ On July 3, 2021, Isan Subdistrict Municipality by Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Subdistrict has...
08/07/2564, 13:35okim
isan-4-7-64เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...
08/07/2564, 13:33okim
isan-2-7-64 ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ระดับตำบล(พชต)​ตำบลอิสาณ          
08/07/2564, 13:27okim
isan1-7-64สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖...
08/07/2564, 13:23okim
isan-29-6-64  ด้วยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.2+530- กม.3+440 เริ่มสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ในวันนี้( วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ) ได้ปิดการจราจรขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ 1 ช่องจากจำนวน...
08/07/2564, 11:33okim
isan-22-6-64 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงาน อสม.ตำบลอิสาณ รพ.สต.เทศบาลตำบลอิสาณ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19...
08/07/2564, 11:26okim
isan18-6-64  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงาน อสม.ตำบลอิสาณ ในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตOn June 18, 2021, Mr....
08/07/2564, 11:05okim
isan-16-6-64-1ฉีดวัคซีนโควิด-19 16มิ.ย.64   
08/07/2564, 10:48okim
isan-16-6-64ประชุมวางแผนป้องกันโควิท และการรับวัคซีนป้องกันโควิด   
08/07/2564, 10:39okim
isan-8-6-64-1 วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา   
08/07/2564, 10:34okim
isan-8-6-64สักการะสิ่งศักดิ์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี8มิ.ย.64    
08/07/2564, 10:03okim
isan-4-6-64   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วย แพทย์ อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ ร่วมกันประชุมชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์On June 4, 2021, Isan Sub district...
17/05/2564, 10:35isanadmin
2021-05-17-03-35-08             กรมการปกครอง อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อควบคุมการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสร้างปัญหาต่อสังคมโดยรวม เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง...
11/05/2564, 11:24isanadmin
2021-05-11-04-24-33        ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภารกิจต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นที่แพร่หลาย เกิดการบูรณาการของเครือข่ายระหว่างสำนักงาน...
22/04/2564, 11:47isanadmin
anti-corruption      วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประภาส คงเทียมศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีพุทรา...
05/03/2564, 10:31isanadmin
28-2564        ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564The samples of color of the mayor and member of the municipal council on March 28, 2021.      #บัตรสีม่วง สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี กา X ได้หนึ่งหมายเลข เท่านั้น หรือ กา X ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดThe purple ballot for...
25/02/2564, 12:37okim
isan-25-2-64   "ท้องถิ่นจะก้าวไกล ร่วมแรงร่วมใจ ไปเลือกตั้ง"
24/02/2564, 15:26okim
isan-24-2-64  ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิด    ใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรม    
23/02/2564, 08:38okim
isan-23-2-64  มือที่สะอาดต้องกากบาทเลือกคนดี
19/02/2564, 18:05isanadmin
2021-02-19-11-05-48       - ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ       - คำร้อง...
17/02/2564, 11:33okim
isan-17-2-64ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
04/02/2564, 10:24isanadmin
2021-02-04-03-24-18               ใบสมัคร      - ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ      - ใบสมัครรับเลือกตั้ง...
28/01/2564, 17:06isanadmin
ltc      ในที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอิสาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสวัสดิพุทราโดยมีนายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธาน ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวช้าง...
22/01/2564, 13:41isanadmin
2021-01-22-06-41-02       วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ...
25/12/2563, 10:37okim
isan-25-12-63อัตราภาษีป้าย ปี 2564
30/11/2563, 09:14isanadmin
2020-11-30-02-14-26      รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ 
17/11/2563, 14:56okim
isan-16-11-63     วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมต้อนรับ นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ ตำบลอิสาณ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ On October 16, 2020, Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Sub-district Municipality...
17/11/2563, 14:51okim
isan13-11-63   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (บทความ อ.46- อ.50/2563) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย...
17/11/2563, 14:43okim
isan-9-11-63-2ขอประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศล สุขใจ อิ่มกาย ได้บุญ บนชีวิตวิถีใหม่ เราจะสู้ไปด้วยกัน ครั้งที่ 3 (Run For Health 2021#3 New Normal Together We Fight)จัดโดยชมรม อสม.ต.อิสาณ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลอิสาณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอิสาณ...
17/11/2563, 14:36okim
isan9-11-63-1   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้มีรถขนของทำสีหกลงบนผิวจราจรบริเวณวงเวียนรัชกาลที่ 1 นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณเร่งทำความสะอาด และโปรดระมัดระวังในการสัญจรบริเวณดังกล่าว On November 9, 2020, around 10.00 a.m., There was a truck...
17/11/2563, 14:29okim
isan9-11-63นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องตัดแต่งต้นไม้ ดำเนินงานตามการร้องขอของประชาชนในตัดแต่งแต่งต้นไม้ที่กิ่งสาขาปกคลุมบ้าน บริเวณ หมู่ที่ 17 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Sub-District Municipality...
17/11/2563, 14:14okim
isan7-11-63    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านหมู่ 10 บ้านหัวลิง ซอยหลัง สกต. ว่ามีน้ำไหลเอ่อท่วมถนนเข้าออก ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยช่วงบ่าย...
17/11/2563, 14:07okim
isan2-11-63-1   วันที่ 2 พฤจิกายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอิสาณได้จัดฝึกอบรมให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดฝึกอบรม จากบริษัท สยายโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์   On November 2, 2020, Mr. Suphoj...
17/11/2563, 14:00okim
isan3-11-63-1"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดปี 2563 โดยเฉพาะทุกช่วงหยุดยาว ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน กรุณาอย่าใช้ความเร็วเกินจากกฎหมายกำหนด ง่วง เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่...
17/11/2563, 13:49okim
isan-3-11-63      โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน Co-Paymeant ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน Co-Paymeant เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง...
17/11/2563, 13:44okim
isan-2-11-63ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณสมัยสามัญ สมัยที่4   
17/11/2563, 13:35okim
isan30-10-63-1     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุพจน์สวัสดิ์ พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีงานกิจกรรมสืบสานวันลอยกระทงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 จุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้ขอขมาต่อพระแม่คงคาและเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย...
17/11/2563, 13:26okim
isan-30-10-63     วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณได้มอบหมายให้ นาย ประภาส คงเทียมศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบรับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฎิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2563 จาก นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ...
17/11/2563, 13:04okim
isan29-10-63  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาชาวตำบลอิสาณ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบคณะกฐินสามัคคีของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล...
17/11/2563, 12:40okim
isan28-10-63-1     เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณวงเวียน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนจากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ จากทั้ง 23...
17/11/2563, 12:29okim
isan-28-10-63วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินโจร หรือกฐินตกค้าง ถวายแก่วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพนำกองกฐินมาทอดในปี2563 นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ประธานในพิธี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกรุณา...
17/11/2563, 12:22okim
isan26-10-63  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม...
26/10/2563, 10:56isanadmin
2020-10-26-03-56-12     วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายนัทธนนท์ บงกช สุทธิมาศมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเนื่องในวันเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๓ ณ สนามช้างอารีน่า ต.อิสาณ อ.เมือง...
23/10/2563, 11:16isanadmin
2020-10-26-04-16-43     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี  โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรานายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”...
22/10/2563, 09:28isanadmin
2020-10-22-02-28-40   คนละครึ่ง.com เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เป้าหมายหลักสำหรับมาตรการนี้ก็เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่, แผงลอย...
21/10/2563, 13:37isanadmin
120    เทศบาลตำบลอิสาณได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วันนี้ (๒๑ ต.ค. ๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรอิสระ  สมาคม ชมรม ประชาชนจิตอาสา...
24/09/2563, 13:01okim
isan-22-9-63-1    วันที่ 22 กันยายน 2563 วัดหนองโพรง และวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่เดินทางมาตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 5 หมวด ได้แก่...
24/09/2563, 12:47okim
isan-22-9-63วันที่ 22กันยายน 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้รับแจ้งเหตุจากกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ เหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา ห่างจากแยกประโคนชัยไปทางนางรอง 7-8 กิโลเมตร เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงโฟม เข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้โรงงานยางพารา อำเภอประโคนชัย...
24/09/2563, 12:39okim
isan-21-9-63  วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 เพือมอบหมายนโยบายในการทำงานให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง...
24/09/2563, 12:26okim
isan-20-9-63     วันที่ 20 กันยนยน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนในเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย...
24/09/2563, 12:07okim
isan-18-20-9-63   เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรี และคณะ พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุข ทต.อิสาณ เร่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โนอึล” ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
24/09/2563, 11:54okim
isan-18-9-63-1   วันที่ 18 กันายายน 2563 กองสวัสดิการสังสม เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ณ วัดหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมทางศาสนาพร้อมรับฟังเทศนาธรรม เรื่องพระพุทธศาสนากิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์...
24/09/2563, 11:42okim
isan-18-9-63-2   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีพ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกันตน ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ตามนโยบาย Health Thailand"เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา...
24/09/2563, 11:39okim
isan-18-9-63   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีพ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกันตน ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ตามนโยบาย Health Thailand"เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา...
24/09/2563, 11:24okim
isan-17-9-63  วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พทุรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบศาสถานวัดทุ่งโพธิ์ โดยในกิจกรรมวันนี้ นายยุทธนา...
24/09/2563, 10:22okim
isan-16-9-63วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
23/09/2563, 15:26okim
isan-10-9-63  วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมผู้บริหารฯ กำนันตำบลอิสาณ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอิสาณ ณ บ้านโคกสะอาด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์...
23/09/2563, 14:55okim
isan-8-9-63 วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)การตรวจประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด นิเทศให้คำแนะนำปรึกษา...
23/09/2563, 14:18okim
isan-3-9-63   วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุตำบลอิสาณ  ในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์...
02/09/2563, 14:40okim
isan-30-8-63วันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการเต้นแอโรบิค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลหันมาออกกำลังกายตามสไตล์ของตนเอง พร้อมด้วย ทีมงาน...
02/09/2563, 14:23okim
3-2วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอิสาณ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล...
02/09/2563, 14:09okim
isan-21-8-63-1วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพือแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาใหม่ และมอบหมายนโยบายในการทำงานให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
02/09/2563, 14:01okim
isan-21-8-63วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ แจกกล้าเมล็ดพันธุ์พืช ให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่บ้านอาศัยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวนี้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย...
02/09/2563, 13:53okim
isan-20-8-63-1นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ตัดต้นไม้ตามใบคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ Mr. Suphoj Sawadphutsa, Mayor of Isan Municipality has assigned Department of Disaster Prevention and Division...
02/09/2563, 13:30okim
isan-20-8-63วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทำให้อัตราการตายลดลง  ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น...
02/09/2563, 13:10okim
isan14-8-63วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 
02/09/2563, 12:45okim
isan-13-8-63วันที่13 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number 1 ซึ่งมีเป้าหมายจะให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลบาลตำบลอิสาณห่างไกลจากยาเสพติด โครงการจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง...
02/09/2563, 11:59okim
isan-12-8-63-1 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
02/09/2563, 11:01okim
12-8-63   วันพุทธที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ, นาง ละออ สวัสดิ์พุทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์และเลขาฯนายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประชาชนและสมาชิกกลุ่มสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "...
02/09/2563, 10:45okim
isan-11-8-63    วันที่  11 สิงหาคม   2563   นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ  เป็นประธานจัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ...
02/09/2563, 10:34okim
isan-10-8-63    สุดอลังการ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเทศบาลอิสาณ 2 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนรมิตรสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เต็มตามวัย...
07/08/2563, 14:05okim
isan-7-8-63วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 13:57okim
isan-6-8-63-2ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลตำบลอิสาณที่มีปัญหาทางสายตา ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกเทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง...
07/08/2563, 13:46okim
isan-6-8-63-1วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปี 2563 เพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง...
07/08/2563, 13:39okim
isan-6-8-63วันที่ 6 สิงหาคม 2563  ฝ่ายปกครองฯ ร่วมด้วยส่วนราชการตำบล และ ปลัดประจำตำบลอิสาณ ได้อบรมให้ความรู้ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด แก่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ฯ ประจำตำบลอิสาณ ในโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 13:12okim
isan-4-8-63วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และ นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้มอบป้าย Clean Food Good Teste (covid-19) แก่ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ...
07/08/2563, 11:55okim
isan-3-8-63วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อม ผู้บริหารฯ ข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัย เทศบาลตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำ จากช่อง NBT ที่ขอเข้ามาถ่ายทำกิจกรรมภายในโรงเรียนสร้างสุขสมวัย เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 11:28okim
isan-31-7-63วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 โดยมีนายนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี...
07/08/2563, 11:22okim
isan-28-7-63  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายประภาส  คงเทียมศรี ผู้อำนวยกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี...
07/08/2563, 11:10okim
isan-24-7-63วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ นำโดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาเมืองตามตัวชี้วัด 4 องค์ประกอบ...
07/08/2563, 10:56okim
isan-23-7-63-1วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการ...
07/08/2563, 10:50okim
isan-23-7-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:40okim
isan-6-7-63วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา10.50 น. รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ม.11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ต.อิสาณ. อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงแจ้งรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลอิสาณออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ไฟกำลังลุกไหม้ และได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:35okim
isan-1-7-63-2วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:27okim
isan-1-7-63-1   วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ วันเปิดเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์...
07/08/2563, 10:20okim
isan-1-7-63วันที่ 1 ก.ค. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยให้บริการประชาชน...
07/08/2563, 10:13okim
isan-27-6-63เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 แกนนำสุขภาพและอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...
07/08/2563, 10:08okim
isan-29-6-63กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปี2563...
07/08/2563, 09:59okim
isan-24-6-63วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี 2563 แก่ผู้นำชุมชน, อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข...
04/08/2563, 15:27isanadmin
2020-08-04-08-27-02   ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลอิสาณ รับสมัครผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน     คุณสมบัติผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1. ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 4. มีความสามารถพื้นฐานในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ 5....
24/06/2563, 15:41okim
isan-21-6-63   วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด...
24/06/2563, 15:34okim
isan-16-6-63    ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง เทศบาลตำบลอิสาณ นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด...
24/06/2563, 15:28okim
isan-12-6-63ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ไ้ด้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลอิสาณ...
18/06/2563, 13:07okim
isan-11-6-63-1        วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดหนองแปป ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
18/06/2563, 12:57okim
isan-11-6-63    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้านร่มเย็น ประจำปี 2563 ซึ่งมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์ชาวบ้าน...
18/06/2563, 11:50okim
isan-9-6-63    วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พลตรี ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.4...
18/06/2563, 11:29okim
isan-29-5-63-1     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์ธรรมยุดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมอบถุงปันรัก เติมสุข และอาหาร ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคcovid - 19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นำโดยพระครูวินัยธร นิรวัชช์ โชติวโร...
18/06/2563, 10:59okim
iasn29-5-63นายสุพจน์ สวัสดิ์พฺุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ...
18/06/2563, 10:18okim
27-5-63-111      เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาลำห้วยจระเข้มากเป็นลำห้วยที่มีความใสสะอาด แต่ในสภาพปัจจุบันของลำหัวยจระเข้มากเป็นเพียงลำห้วยที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร...
18/06/2563, 09:56okim
isan-26-5-63-1 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยการนำของนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอิสาณ รวม 18...
26/05/2563, 14:49okim
isan-26-5-63ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
26/05/2563, 14:44okim
isan-25-5-63-1    วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มอบสติกเกอร์ Burirum Healthy แก่ผู้ประกอบการขายอาหารในตลาดนัดคลองถมบ้านหมอ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ด.ต....
26/05/2563, 14:38okim
isan-25-5-63   วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เปิดโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ขวบ โดยได้มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1และ 2...
26/05/2563, 14:28okim
isan-24-5-63พระครูสังฆรักษ์มนตรี​ ปิยวณฺโณ​ ร่วมกับนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ​และประชาชนบ้านหนองโพรง ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด​ -​19​ จำนวนกว่า​ 1,500​ ชุด​...
21/05/2563, 09:55okim
isan-20-5-63-1     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบประเมินสถานประกอบการตลาดนัดคลองถมบ้านหมอ 2 ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
21/05/2563, 09:46okim
isan-20-5-63โครงการส่งเสริมร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
21/05/2563, 09:16okim
isan-19-5-63-1  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน,...
21/05/2563, 09:03okim
isan-19-5-63    วันที่ 19 พฤษภาคม 2563​ เวลาประมาณ​ 01.00 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลตำบลอิสาณ ได้รับแจ้งเหตุ 217 ไฟไหม้ ร้านขายอุปกรณ์​ตกแต่งรถมือ ​2​ ข้างร้านขายของชำสิริรุ่งวนิช​ ถนนสายบุรีรัมย์​-นางรอง นายสุพจน์​ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​ มอบหมายให้นายอุดม​ ขำชาลี​ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ...
15/05/2563, 10:43okim
isan-8-5-63เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ  สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3 การประชุมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลอิสาณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา...
15/05/2563, 10:04okim
isan-4-5-30     วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำภอเมืองบุรีรัมย์...
15/05/2563, 09:47okim
isan-1-5-63    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ออกประเมินและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์...
15/05/2563, 09:32okim
isan-30-4-63-1   วันที่ 30 เมษายน 2563 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอิสาณ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...
15/05/2563, 09:27okim
isan-30-4-63     วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี และ นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านหนองโพรง ให้การต้อนรับ นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล...
15/05/2563, 09:19okim
isan-29-4-63    วันที่ 29 เมษายน 63​ เวลา​ 02.22 น. นายสุพจน์​ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​ มอบหมายให้นายอุดม​ ขำชาลี​ รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ​พร้อมรถดับเพลิง​ จำนวน​ 2​ คัน​ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลอิสาณ​ ออกระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน​ ม9.บ้านยาง ตำบลอิสาณ อ.เมือง​ จ.บุรีรัมย์​...
14/05/2563, 15:34okim
isan-274-63     อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำเทศบาลตำบลอิสาณแจกสติกเกอร์ Buriram Healthy บนบัตรประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด-19ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการติดสติกเกอร์ดังกล่าวได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เป็นผู้สำรวจตรวจสอบรายชื่อ...


การสำรวจที่ดินและส่องปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลอิสาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศาบลตำบลอิสาณ และนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔
พรบ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ ๒)
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓/๔) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอิสาณ
การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ร่างประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ความจุไม่น้อยกว่า 7000 ลิตร
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 8000 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตหนา 0.125 เมตร ด้วยการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่น "แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ภ.5)" เพื่อเสียภาษีท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ก่อนหน้ากรุณาคลิกเรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น 53-015 สายบ้านโพธิ์ศรีสุข-สะพานสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 834 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,170 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.53-001 สายบ้านหนองแปบ-บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 แยกเทศบาล-สุดเขตเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 53-001 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวทาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร สายบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ร.ถ.53-001 สายทางบ้านหนองแปบ-บ้านหนองโพรง (แยกประกันสังคม-ทางรถไฟ) หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
27 กุมภาพันธ์ 2562
6 ธันวาคม 2562
19 มิถุนายน 2562
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
17 เมษายน 2562
13 มีนาคม 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
17 มกราคม 2562
ก่อนหน้ากรุณาคลิก 

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

คู่มือประชาชน

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยวเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.