Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

    วันที่ 23 ก.ค. 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการพัฒนาทักษะ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีพ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ นายณัชอิสร์ ศรีสุพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากร
 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.