Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อิสาณคัพ ครั้งที่1" โดยมีคณะผู็บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ,พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ รวมถึงนักกีฬาและประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีปิดจำนวนมาก พิธีจัดขึ้น ณ. สนามกีฬาโรง้รียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.