Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 14 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลอิสาณโดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,สสจ.บุรีรัมย์ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองชุมเห็ด ,สรรพสามิตจังหวัดบุรีรัมย์ และสภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้มร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรณรงค์การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.