Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

   วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2566 โดยมี พันตำรวจโท ธนานนท์ ไชยสินธุ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ นางพิทยา พยุงวิวัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายเมธา พันธ์รัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล ส่วนตำบล บ้านหนองโพรง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แกนนำสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ในชุมชนตลอดจนการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินสุขภาพจิตและยาเสพติดในตำบล ณ ห้องประชุมศรีพุทรา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.