Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ พร้อมด้วย ส.จ.ภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันพรรษามาช้านาน หนึ่งในประเพณีที่สืบทอดและสานต่อกันมา
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.