Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ลงพื้นที่ แจกเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุและผู้พอการ โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.