Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำห้วยจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคมเทศบาลฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย ณ ลำห้วยจรเข้มาก ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.