Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลอิสาณคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะ มีประชาชนทั้ง 18 หมู่เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาบ้านหนองโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.