Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

นมัสการพระอาจารย์กฤษณะ เอกวณฺโณ งบของ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวลิง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินบำรุงค่าไฟฟ้าแก่ วัดหนองหัวลิง เป็นจำนวน 50000 บาท
ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงเมรุวัดหนองหัวลิง สืบเนื่องมาจากทางเมรุวัดหนองหัวลิง หมู่ที่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ใช้เป็นสถานที่เผาทำลายขยะติดเชื้อโควิด-19 ได้กำจัดเผาขยะติดเชื้อที่มีจำนวนมากทุกวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานณ์การโควิด19 แพร่ระบาด จนเกิดทำให้เมรุวัดได้มีการชำรุดเสียหาย ทาง อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเมรุเผาศพที่เกิดการชำรุด เพื่อให้กลับมาใช้การได้ดังเดิม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ โดยความคืบหน้าในการซ่อมบำรุงไปแล้วมากกว่า 90% และเมื่อเสร็จสมบูรณ์ทาง อบจ.บุรีรัมย์ จะได้ทำการมอบเมรุให้แก่วัดและประชาชนชาวบ้านหนองหัวลิงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.