Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรับสาธารณภัย ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การกีฬา และถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งปี เช่น การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน, การจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ (MOTO GP), การแข่งขันรถยนต์ และการแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น ทำให้มีนักเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้า-ออก จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยจากกิจกรรมดังกล่าว งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ การบริหารจัดการในการเตรียมรับสาธารณภัย เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ,มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จ.บุรีรัมย์ ,เทศบาลตำบลอิสาน จ.บุรีรัมย์ ,เทศบาลตำบลชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จ.บุรีรัมย์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง จ.บุรีรัมย์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด จ.บุรีรัมย์


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.