Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลอิสาณ ว่าด้วยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน ในพื้นที่ตำบลอิสาณ จำนวน 2 ราย เกิดความเสียหายบางส่วนทั้งสองหลัง จึงได้ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยได้มีการสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ฯ แต่ละราย ทั้งนี้มีคณะกรรมการช่วยเหลือฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.