Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสุพจน์สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ตำบลอิสาณ พร้อมด้วย คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผู้แทน พม.จังหวัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่โรงเรียนสร้างสุขสมวัย Isan smart school จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยโรงเรียนสร้างสุขสมวัย Isan smart school เป็นโรงเรียนที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอยู่กว่า 80 คน มีสมาชิกที่อายุเยอะที่สุดถึง 93 ปี มีการเปิดสอนทุกวันอังคาร และใช้รูปแบบการเดินเรียน ที่จะนำนักเรียนไปเรียนยังที่ต่างๆทั้งวัดในพื้นที่ ศาลากลางหมู่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุ และเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 ส่วนการเรียนการสอนจะเน้นที่การฝึกอาชีพ, การออกกำลังกาย ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันมิจฉาชีพPowered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.