Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00น นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย จ่าเอก ณัทกร สิทธิสังข์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางปิยาภรณ์ มีภักดี เจ้าพนักงาน ปกครองชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย รอบ 2 ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมศรีพุทราเทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.