Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายกสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รับมอบเกียรติบัตรยอย่องเชิดชูเกียรติ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านสิ่งแวลล้อมยั่งยืนและเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ จากนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศาลาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์

 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.