Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งกองการศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมจตุปัจจัยจากห้างร้างต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ณ วัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.