Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ คณะผู้บริหารฯ กองสวัสดิการสังคม ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลอิสาณ (อสม.) มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลระยะยาว (Long term care) ในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา และช่วยเหลือประชาชนตำบลอิสาณ ที่ติดบ้าน ติดเตียง ในเบื้องต้น
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.