Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการยกระดับนวัฒกรรมชุมชนเปลี่ยนขยะสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จากมหาลัยวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาให้ความรู้ เพื่อต่อยอดแก่ประชาชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 6 ตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.