Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ (กต.ตร.สภ) พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์/รองประธาน และคณะกรรมที่ปรึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ (กต.ตร.สภ) เพื่อรับฟังแนวทางและความคิดเห็นของภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการงานตำรวจ เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยวาระการประชุม ประกอบไปด้วยการแนะนำคณะกรรมการ
สรุปภาพรวมสถานภาพอาชญากรรม คดี 4 กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของ สภ.เมืองบุรีรัมย์
แจ้งยอดเงินกองทุน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์
กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์/ที่ปรึกษา เสนอแนะ ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การร่วมคิดและกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการแก้ไขต่อไป โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 สภ.เมืองบุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.